PRODUCT

 

 

NEWS & EVENTS

เรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Simulation สำหรับการออกแบบโซลูชั่นที่เจาะลึก เพื่อลดต้นทุน และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการออกแบบ อบรมวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09:00น - 16:00น ณ บริษัท คอมกราฟ จำกัด
รับฟังและพบกับเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13:00น. - 17:00น. @The Knowledge Exchange (KX), ใกล้ BTSmตากสิน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังของภาพยนต์ทีได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดอย่าง “Star Wars“ จากบริษัท Lucasfilm Co.,Ltd. รวมถึงผลงานอลังการณ์อื่นๆ อาทิเช่น Transformers: Dark of the Moon, The Avengers และ Hitman: Agent 47.

ABOUT

บริษัท คอมกราฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกขั้นสูงในประเทศไทยและได้ดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายและ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และโซลูชั่นสำหรับงานออกแบบเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์และยานยนต์ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเพื่องานออกแบบสำหรับงานสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา, และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรงานมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นเทคโนโลยีช่วยการผลิตแบบรวดเร็วหลายรูปแบบ อาทิเช่น 3D Printer และ 3D Scanner โดยมีคู่ค้าหลักซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบชั้นนำของโลก

CONTACT

Your Name :
Phone Number :
Your E-mail :
Contact Type :
Message :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์