CAD Software: Creo

Creo เป็นกลุ่ม Application สำหรับการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่เฉพาะ CAD แต่ Creoสามารถ ขึ้นรูป (Create), วิเคาะห์ (Analyst), ดู (View) และแบ่งปัน (Share) การออกแบบให้กับกระบวนการทำงานถัดไป ในรูปแบบ 2D CAD, 3D CAD, Parametric และ direct Modeling

CREO PARAMETRIC เป็น Application สำหรับการทำงานด้าน CAD/CAM/CAE โดยเป็น Application ที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงานได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่งานที่ไม่ซับซ้อน จนถึงงานที่มีความซับซ้อนสูงมาก ใช้งานได้ง่าย เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็น Application ที่มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องลดลง และทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โพสต์เมื่อ :
2559-08-17

CONTACT

Your Name :
Phone Number :
Your E-mail :
Contact Type :
Message :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์