News & Events

5 Items
Post Date : 
2017-08-28
เรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Simulation สำหรับการออกแบบโซลูชั่นที่เจาะลึก เพื่อลดต้นทุน และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการออกแบบ อบรมวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09:00น - 16:00น ณ บริษัท คอมกราฟ จำกัด
Add to Favorite
Post Date : 
2017-08-24
ท่านไม่ควรพลาดงานนี้!!! หากท่านเป็นผู้ออกแบบและวางแผนงานโครงสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือโครงการต่างๆ ทางด้านงานคมนาคม การขนส่ง รายละเอียดงาน : วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น. - 17:00 น.
Add to Favorite
Post Date : 
2017-08-04
ฟรี!! ลงทะเบียนอบรมการใช้งาน Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Add to Favorite
Post Date : 
2016-08-15
Join the Autodesk Lip Dub Challenge now and stand to win awesome prizes!
Add to Favorite

CONTACT

Your Name :
Phone Number :
Your E-mail :
Contact Type :
Message :
captcha
Create a website for free Online Stores